Vi har siden 2007 haft et brændende hjerte for at hjælpe børn, unge og deres familier

Støttet- og overvåget samvær

jf. Lov om social service § 71 stk.2 og 3

Støttet samvær tilbydes i sager, hvor barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet. Det er en frivillig ordning, som altid aftales i samarbejde med sagsbehandler og forælderen.

Et støttet samvær har til formål at sikre et godt og trygt samvær, hvor barnet eller den unges signaler og behov bliver set og mødt af forælderen. Støttet samvær giver god mening i sager, hvor forælderen enten er ung og uvant med forældrerollen, eller for forældre med psykiske funktionsnedsættelser, som gør det svært for dem at aflæse barnets signaler samt afstemme sig derefter.

Støttet samvær er også relevant i sager, hvor kommunen arbejder henimod hjemgivelse, da det støttede samvær kan hjælpe til en blid og tryg overgang fra anbringelse til hjemgivelse.

Individuel indsats

Samværsformen samt frekvens aftales altid individuelt med sagsbehandler og kan for eksempel både foregå i forælderens hjem, på udvalgte steder, eller i Gadegaard Børnefamiliecenters hyggelige lokaler, som er indrettet familievenligt, og hvor barn og forældre kan lave aktiviteter sammen.

Gadegaard Børnefamiliecenter har dygtige og kompetente samværskonsulenter/ familieterapeuter, som metodisk arbejder ud fra en kognitiv- og narrativ tilgang og med udgangspunkt i tilknytningsteorierne.

Overvåget samvær

Gadegaard Børnefamiliecenter tilbyder også overvåget samvær i sager, hvor der er truffet afgørelse herom. Dette kan være sager, hvor der er et uhensigtsmæssigt og dysfunktionelt samspil mellem forælder og barn og/ eller sager, hvor der er bekymring for overgreb, misbrug eller anden uhensigtsmæssig adfærd, der kan have fysiologiske og psykiske konsekvenser for barnet eller den unge. Forinden samværet er det vurderet, om det skal observeres helt eller delvist.

I Gadegaard Børnefamiliecenter afsættes der altid tid med forælderen inden selve samværet med barnet eller den unge, hvad enten det er støttet eller overvåget. Dette med henblik på at forberede forælderen bedst muligt, hvis denne skulle være usikker eller måtte have spørgsmål.

Forventningsafstemning er en selvfølge

Samtidig forventningsafstemmes der altid mellem samværskonsulenten og forælderen inden, i forhold til hvordan samværskonsulenten bedst støtter samværet og samtidig kan korrigere samværet undervejs på en måde, som er nænsom og respektfuld overfor forælderen. I for-samtalen samles der også altid op fra sidste samvær, ligesom alle samvær afsluttes med en kort efter-samtale med forælderen.

I sager, hvor det støttede samvær foregår i Gadegaard Børnefamiliecenters lokaler, arbejder vores samværskonsulenter i teams af to, hvor den ene holder en forsamtale med forælderen, og den anden forbereder barnet på samvær. Ved denne ordning har Gadegaard Børnefamiliecenters samværskonsulent et samarbejde med barnets plejefamilie eller andet anbringelsessted, hvor det aftales, om barnet eller den unge køres til Gadegaard Børnefamiliecenters lokaler, eller om vores konsulent henter og bringer barnet eller den unge.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed