Vi har siden 2007 haft et brændende hjerte for at hjælpe børn, unge og deres familier

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

jf. lov om social service § 52 stk.3 nr.2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet gennem Gadegaard Børnefamiliecenter er et tilbud, der tilrettelægges ud fra den konkrete sag, som kommunen bevilger støtte til. Indsatsen tilrettelægges derfor ud fra, hvilken form for støtte der er behov for.

Ved praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet gennem Gadegaard Børnefamiliecenter retter tilbuddet sig til alle familier, børn og unge, hvor der er behov for at arbejde i hjemmet.

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og arbejder målrettet ud fra kommunens handleplan.
Støtten i hjemmet tilrettelægges derfor ud fra sagens behov for intensitet.

Støtte og struktur

I nogle sager har forældrene brug for støtte til at strukturere hverdagen omkring børnene og/ eller har brug for støtte til at blive bedre i samspillet, kontakten og relationen til barnet eller den unge. I nogle sager med behov for behandling af barnet eller den unges problematik, kombineres behandlingen med anden støtte i hjemmet. Ved komplekse sager kan støtten være alternativ til anbringelse udenfor hjemmet.

Vi tilbyder løbende støtte

Gadegaard Børnefamiliecenter yder også fortsat støtte i sager, hvor den unge flytter hjemmefra.

Her arbejdes der på, at den unge lærer at navigere i samfundet med de eventuelle udfordringer, den unge måtte have, og hvor der arbejdes med nye strategier. Problematikkerne kan f.eks. være misbrug, spiseforstyrrelse eller anden selvskadende adfærd, kriminalitet, behov for retshjælp etc. Der vil være fokus på den unges boligsituation, økonomi, job- og uddannelsessituation, helbred, kommunikation og adfærd, netværk mv.

I nogle sager vil der være behov for løbende telefonisk støtte- og rådighed. Her tilbyder Gadegaard Børnefamiliecenter mulighed for både telefonisk og fysisk døgndækning med udkørende rådighedsvagt.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed