Vi har siden 2007 haft et brændende hjerte for at hjælpe børn, unge og deres familier

Fast kontaktperson

jf. Lov om social service § 52. stk.3 nr.6

Én fast kontaktperson hos Gadegaard Børnefamiliecenter er et tilbud til kommunerne, der har brug for at udpege en fast kontaktperson til barnet, den unge eller til hele familien.

Tilbuddet er særligt til unge mellem 12-18 år med mulighed for efterværn op til det fyldte 23. år eller til hele familien, hvis det giver mening i den konkrete sag.

Gadegaard Børnefamiliecenter tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og arbejder målrettet ud fra kommunens handleplan.

Støtten omhandler relations- og motivationsarbejde og skal bruges til at afdække den unges ressourcer, kompetencer, ønsker og behov samt hjælpe den unge med at skabe overblik over den samlede situation.

Vores medarbejder vil sammen med den unge, arbejde på at få lukket løse ender, få nedbragt kaos samt søge at lægge en fremadrettet, helhedsorienteret plan for det videre forløb.

Vores metodiske tilgang

Rent metodisk arbejder vores medarbejdere kognitivt (link til selve metoden) med den unge, hvor der vil være fokus på den unges tanke- og handlemønstre. Vi arbejder løsningsfokuseret, hvilket betyder, at vi hjælper den unge og/ eller familien med at fokusere på egne ressourcer og kompetencer, samt at fokusere på muligheder. Herudover er det vigtigt for os at arbejde narrativt med den unge og/ eller familien, idet vi herved hjælper dem til at fortælle en ny historie om dem selv, som giver dem mulighed for at bryde en eventuel negativ spiral.

Desuden arbejder vores medarbejdere med netværket omkring den unge og indgår samarbejde med relevante fagpersoner i den unges netværk, herunder fx sagsbehandlere, skolelærere, UU-vejleder, egen læge- og eller eventuelt tilknyttede behandlere, fritidsorganisationer, andre familiemedlemmer og lokalt netværk mv.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed