Vi har siden 2007 haft et brændende hjerte for at hjælpe børn, unge og deres familier

Familiebehandling

jf. lov om social Service § 52. stk.3 nr.3

Familiebehandling hos Gadegaard Børnefamiliecenter er et tilbud, der tilrettelægges ud fra den konkrete sag, som kommunen bevilger støtte til. Indsatsen tilrettelægges derfor ud fra, om der sættes ind med familiebehandling og- eller behandling af barnet eller den unges problemer.

Ved familiebehandling hos os retter tilbuddet sig til alle familier, hvor der er behov for at arbejde dybdegående med de bagvedliggende årsager til de problematikker, som kommer til udtryk hos familien og- eller hos barnet eller den unge.

Individuel indsats

Gadegaard Børnefamiliecenter tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og arbejder målrettet ud fra kommunens handleplan. Familiebehandlingen tilrettelægges derfor ud fra sagens behov for intensitet. Dette kan fx være i form af samtaler med forældrene og- eller med barnet eller den unge og i andre tilfælde vil der være behov for sideløbende individuelle behandlingsforløb af forældrene og- eller af barnet eller den unge.

Der vil også være sager, hvor der er behov for løbende telefonisk psykoedukation og sparring. Her tilbyder Gadegaard Børnefamiliecenter mulighed for telefonisk døgndækning med dertilhørende udkørende rådighedsvagt. Der vil også være mulighed for at kombinere indsatsen med andre ydelser.

Vores medarbejdere vil sammen med familien og barnet eller den unge, arbejde på at få lukket løse ender, få nedbragt kaos samt søge at lægge en fremadrettet, helhedsorienteret plan for det videre forløb.

Vores metodiske tilgang

Rent metodisk arbejder vores medarbejdere kognitivt (link til selve metoden) med familien, barnet eller den unge, hvor der vil være fokus på familiens, barnets eller den unges tanke- og handlemønstre. Vores medarbejdere vil belyse, hvor der kan være dysfunktionelle mønstre, samt give værktøjer til, hvordan familien kan arbejde sig væk fra disse mønstre og benytte sig af mere hensigtsmæssige strategier.

Løsningsfokuseret indsats

Vi arbejder løsningsfokuseret, hvor vi hjælper familien, barnet eller den unge med at fokusere på egne ressourcer og kompetencer, samt at fokusere på muligheder. Herudover er det vigtigt for os at arbejde narrativt med familien, barnet eller den unge, hvor vi hjælper dem til at fortælle en ny historie om dem selv, som giver dem mulighed for at bryde en eventuel negativ spiral.

Desuden arbejder vores medarbejdere med netværket omkring familien, barnet eller den unge og indgår samarbejde med relevante fagpersoner og familie/- og venner af familien, barnet eller den unges netværk, herunder fx: sagsbehandlere, skolelærere, UU-vejleder, egen læge- og eller eventuelt tilknyttede behandlere, fritidsorganisationer, andre familiemedlemmer og lokalt netværk mv.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed