Vi har siden 2007 haft et brændende hjerte for at hjælpe børn, unge og deres familier

Bostøtte

jf. Lov om social service § 85

I sager, hvor Gadegaard Børnefamiliecenter har ydet støtte til en ung, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer og derfor ikke er i målgruppen for efterværn, vil den unge ofte blive overdraget til kommunens voksenafsnit ved det fyldte 18. år.

I særligt komplekse sager er det af væsentlig betydning, at den unge bibeholder den hidtidige støtte uden større afvigelser. Gadegaard Børnefamiliecenter tilbyder derfor at forsætte med bostøtte for at sikre den unges overgang til voksenlivet. Det aftales altid individuelt med voksenafsnittet, hvor længe den fortsatte støtte påtænkes.

Støtten tager udgangspunkt i oprindelige udfordringer. Samtidig vil der være fokus på, at den unge hjælpes til at navigere i ny lovgivning, samt søge diverse ydelser, der må anses for nødvendige. Gadegaard Børnefamiliecenter arbejder henimod at selvstændiggøre den unge, så vidt det er muligt, og i nogle sager må støtten anses som længerevarende.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed