Vi har siden 2007 haft et brændende hjerte for at hjælpe børn, unge og deres familier

Børnefaglig undersøgelse

jf. Lov om social service § 50

Gadegaard Børnefamiliecenter tilbyder kommuner at udarbejde børnefaglige undersøgelser, fx hvis en kommune skal have udarbejdet en undersøgelse hurtigt og ikke selv har mulighed for at udarbejde undersøgelsen indenfor den lovpligtige tidsfrist på fire måneder.

Gadegaard Børnefamiliecenter har uddannede, erfarne socialrådgivere, som forestår undersøgelsen. Den enkelte socialrådgiver aftaler individuelt med kommunen, om vedkommende skal knyttes op på kommunens system og udarbejde undersøgelsen i dette, eller om undersøgelsen udarbejdes i et særskilt skema.

I sager, hvor der allerede er indhentet relevante udtalelser, vil socialrådgiveren forestå:

Samtale(-r) med forældremyndighedsindehaver(-e)

Samtale med barnet eller den unge

Evt. samtale med andre relevante netværkspersoner

Evt. netværksmøde omkring barnet, hvis relevant

Skriftlig udarbejdelse af selve undersøgelsen

Koordinering med tilknyttede sagsbehandler

Evt. gennemgang af undersøgelsen med barnet, den unge og familien.

Hvis der ikke foreligger relevante udtalelser forinden udarbejdelse, må der forventes ekstra ventetid, til disse er modtaget. Socialrådgiveren fra Gadegaard Børnefamiliecenter bistår gerne den tilknyttede sagsbehandler i indhentning af disse.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed