Gadegaard Børnefamiliecenter

Vi møder altid borgeren i øjenhøjde med respekt og forståelse for den enkeltes situation. Vi arbejder konkret og individuelt ud fra enhver problemstilling, hvor vi via et zoom-ud-perspektiv får overblik over de kernefænomener, der er årsag til symptombilledet i den enkelte sag.

Gadegaard Børnefamiliecenter er en del af Gadegaard Behandlingscenter, som blandt andet har et ambulant, psykiatrisk privathospital med egne psykiatere, psykologer, psykoterapeuter, kropsterapeuter, sygeplejerske og diætist, hvorfor vi ligeledes kan tilbyde terapiforløb, psykiatriske udredninger og behandling.

gadegaard børnefamiliecenter

Behandlingscenter med tværfaglige kompetencer

Gadegaard Behandlingscenter har ydermere egne misbrugs-, spil- og ludomanibehandlere, som Gadegaard Børnefamiliecenter også kan benytte sig af i sager, hvor der måtte være behov for afhængighedsbehandling samt nedtrapnings- og afgiftningsture for unge. Vi samarbejder på tværs af vores afdelinger og trækker på de kompetencer, som den enkelte sag kræver.

Herudover består Gadegaard Børnefamiliecenter af egne socialrådgivere, familiebehandlere, familie-
terapeuter, samværskonsulenter og andet socialpædagogisk personale, hvilket gør det muligt for os at tage komplekse og akutte sager – også de der kræver døgnbemanding.

Unik indsats

Gadegaard Børnefamiliecenter har mange års erfaring med at skræddersy præcis den indsats, som behovet i en sag kræver. Ligeledes har vi god erfaring med at sammensætte et tilbud i sager, hvor der opstår et akut behov, og hvor der skal sættes ind med det samme uanset tidspunkt.

Vi tilbyder døgndækning på alle vores tilbud og kan træde til med det samme ved nye henvendelser.

“Samlet set giver vores brede kompetencer os en unik mulighed for dels at arbejde ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme i både belysning og behandling af den enkelte sag, dels at skræddersy et individuelt tilrettelagt forløb på baggrund af tårnhøj faglighed og specialisering”…

Erfarne specialister

Vi har særlig ekspertise i arbejdet med:

Forældre og- eller børn og unge med misbrug

Forældre og- eller børn og unge med afhængighed, fx ludomani, computerspil mv.

Familier med højt konfliktniveau, herunder også fysisk og psykisk vold

Forældre og- eller børn med psykiatriske diagnoser herunder også spiseforstyrrelser og- eller anden form for selvskadende adfærd

Forældre med kriminel baggrund og- eller med unge der enten er på vej ind i en kriminel løbebane og- eller allerede er i det kriminelle miljø med eventuel tilknytning til bande- og rockermiljøet.

Vi tilbyder gratis sagssparring

Gadegaard Børnefamiliecenter står telefonisk til rådighed for kommunerne både dag og aften, hvis der ønskes sparring på en sag. Vi lytter og byder gerne fagligt ind med, hvordan vi kan sammensætte et tilbud omkring barnet, den unge og familien ud fra sagens individuelle behov. Du kan kontakte vores projektansvarlige på telefon eller skrive til os via kontaktformularen.

Giv os et kald – helt uforpligtende

Send os en besked

Her møder du

Erfarne specialister i behandling og rådgivning

Behandling i hyggelige og varme lokaler

Individuel behandling og gruppeterapi

Central og let tilgængelig beliggenhed